schrijf hier uw eventuele opmerkingen. Om alles vlot te laten verlopen, verzoeken we u het inschrijvingsgeld van €16/ploeg vooraf over te maken op onze bankrekening TC Stekene BE28 0016 3137 7120. met vermelding Sjaletquiz en naam inschrijver